IMG_0009

LAMPER

Cylinderlampen drejes ”på hovedet” – som vist på billederne – i én arbejdsgang.
Anderledes med kuglelampen : Først drejes underste del, ”på hovedet”. Øverste del af lampen, som endnu er u-drejet, pakkes ind for at bevare blødheden, så den kan drejes senere. Underste del viderebehandles nu med huller, foldning og tørring. Når den er tør nok til at bære både over- og underdel, drejes øverste del færdig.
De store forskelle i processen afspejles således også i prisen.

LAMPS

The cylindrical lamp is thrown upside down,- as seen on the photos – in one procedure.
It is different for the ball-shaped lamp : first the lower part is thrown upside down. The upper part of the lamp – still not thrown – is wrapped to preserve the tenderness, enabling me to work with it later. The lower part is now finished with holes, foldings and drying. When dry enough to support the hole body, the upper part is finished the same way.

090314-103

VANDKUNSTE

Her er føjet et ekstra element til : Vand. Skærmen til en vandkunst er lavet som en kuglelampe, bare større. Den stilles på et stativ, hvor der pumpes vand op i toppen af skærmen, så det løber ud over strukturen. Her oplyses det rislende vand af det lys, som kommer indefra skærmen – der lyser på sig selv udvendigt, ligesom lamperne.
Vandkunste kan stå ude hele året. I perioder med vedvarende frost må man slukke for vandet, men med lys i og istapper på, er det et fascinerende syn.

FOUNTAINS

The lamp shade for this is produced like a ball-shaped lamp, just bigger. It is put on a stand, through which water is pumped to the top, to let it flow over the structure. The light from inside the shade illuminates the flowing water, as well as the outside of the lamp shade.
The fountains can be left outdoor around the year. In long periods with frost, the water pump may have to be stopped.

IMG_0024

GULV/HAVELAMPER

Gulvlamperne er lysskulpturer, hvor lysgiveren er omgivet af den blændfri struktur, mens resten er med masser af ekstra huller.
Nogle af lamperne har en sort del, som har mange huller, den hvide stadig med blændfrit ydre. Den skarpe dagslyskontrast mellem sort og hvid, ophæves i mørke med lys i lampen.

FLOOR LAMPS

The floor lamps are sculptures, where the bulb is behind the non-blinding structure, while the rest of the sculpture has a more open structure.

IMG_0084

FYRFADE

Fyrfade fremstilles som lamper, men da stearinlys sjældent blænder, laver jeg sommetider ekstra huller de ”forkerte steder”. Gevinsten ved dette regelbrud er, at væggen bliver en meget luftig struktur med mange lyseffekter, og at de er ”vindtætte”, så flammen ikke blæser ud.

CANDLE HOLDERS

Candle holders are made like the lamps, but since candles does’nt blind you, I sometimes make extra holes. The benefit of this is a more open structure, giving many light effects. This structure prevents the wind from blowing out the flame.

VÆRKSTED & BUTIK

»VI INSPIRERES AF NATUREN – LUFT, LYS, VAND…«

BESTIL VORES PRODUKTER HER

– DU KAN OGSÅ BESØGE VORES VÆRKSTED OG BUTIK